Styczeń 30th, 2021 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Właśnie dotarły do nas ostatnie przesyłki z zakupionymi, pod koniec minionego roku, pomocami dydaktycznymi, sprzętem multimedialnym, testami diagnostycznymi oraz sprzętem do SI. Profesjonalna kamera będzie m.in. pomocna w rejestrowaniu diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera testem ADOS-2. Gry edukacyjne uatrakcyjnią zajęcia terapeutyczne a sala do zajęć integracji sensorycznej będzie doposażona w nowe urządzenia.

Styczeń 29th, 2021 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Zapraszamy

Styczeń 29th, 2021 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)

Miło nam poinformować,że w związku z dobrze rozwijającą się współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie jest możliwość przeprowadzenia testów online: Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych oraz Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK). Testy diagnozują poziomu kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich. Pomagają w podjęciu decyzji o wyborze zawodu, kierunku dalszego kształcenia, a przede wszystkim w …
Read more

Styczeń 27th, 2021 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)
138390112_401104887859591_1899190623901417758_n

Z radością informujemy, że nasza poradnia została doposażona o kolejne zestawy do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, tj. dwa urządzenia TalksUp. Obecnie dysponujemy czterema zestawami urządzeń – dwa zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe a kolejne dwa zestawy zakupiono z dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki temu zarówno poradnia jak i działający …
Read more

Styczeń 7th, 2021 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Szanowni państwo informujemy, że w okresie ferii zimowych poradnia działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w stanie epidemii. Poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację podstawowych zadań statutowych tj. prowadzenie diagnostyki, orzecznictwa, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin jak również porad i konsultacji. Placówka wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, problemów edukacyjnych …
Read more