program-za-zyciem-logo

Drodzy Rodzice

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została wskazana Zarządzeniem Nr 55/2017 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 16 listopada 2017r. Do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego dla Powiatu Kołobrzeskiego.

W ramach programu rządowego „Za życiem” proponujemy dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Proponujemy dzieciom zajęcia z:

 • terapii Integracji Sensorycznej,
 • neurologopedii,
 • surdologopedii,
 • tyflopedagogiki,
 • surdopedagogiki.

Ponadto terapie:

 • pedagogiczna (m. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu, Warnkego),
 • psychologiczna (stymulacja, rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy),
 • logopedyczna,
 • EEGBiofeedback,
 • terapia ręki,
 • rehabilitacja ruchowa.

Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form wielospecjalistycznej pomocy.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

 • wiek: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole,
 • posiadanie co najmniej jednego z poniższych:
  • aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  • opinii o potrzebie WWR;
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • skierowania od lekarza stwierdzające zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka;
  • opinii specjalisty stwierdzającego niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością dziecka;
 • miejsce zamieszkania na terenie powiatu kołobrzeskiego.

Udział w programie jest dla uczestników bezpłatny.
Zgłoszenia do programu pod numerem 35-454-47 w godzi 8:00-15:00.

Deklaracja przystąpienia

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
 • W Poradni nie działa poczekalnia. Oczekując na dziecko należy wyjść na zewnątrz.
 • Na wizytę przychodzi się bez osób towarzyszących.
 • Na teren Poradni wejść można tylko w maseczce, zabierać należy ze sobą własny długopis i zdezynfekować ręce.
 • Odwołać wizytę jeżeli rodzic lub dziecko czuje się źle lub miał kontakt z osobą chorą.

Numer telefonu w sytuacji kryzysowej dla uczniów pochodzenia ukraińskiego: +48 698 686 765

+