wrzesień 15th, 2021 | Posted by admin in Aktualności | Ważne

Trwa nabór na zajęcia grupowe „Trening Umiejętności Społecznych wg Arnolda P. Goldsteina dla uczniów w wieku 8-13 lat z diagnozą zespołu Aspergera”.
Trening umiejętności społecznych ukierunkowany jest na rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, okazywanie empatii i rozumienie własnych emocji. Podczas zajęć uczenie umiejętności odbywa się w sposób aktywny poprzez odgrywanie ról i działanie. Ćwiczenie i utrwalanie danej umiejętności odbywa się w warunkach, w których dzieci przebywają na co dzień (praca domowa). W pracy terapeutycznej bardzo ważna jest systematyczność.
Zajęcia trwają od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Planowo będą odbywać się co wtorek w godzinach popołudniowych.
Ilość miejsc ograniczona. Ważne jest aby grupa była jak najbardziej jednolita wiekowo i prowadzący zastrzegają sobie prawo do decydowania o ostatecznym naborze do grupy.

Osobami prowadzącymi są panie psycholog: Joanna Rosiak i Barbara Marchal.
Zapisy tel. 94 35 454 47

Bez tytu2222u

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.