Czerwiec 17th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Miło jest nam poinformować, że poradnia wzbogaciła się o kolejnego specjalistę z zakresu terapii Metodą Tomatisa. Pani Anna Orłowska właśnie ukończyła certyfikowane szkolenie I i II stopnia. Oba szkolenia zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w łącznej kwocie 8 364,00 zł.

Czerwiec 8th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Zapraszam na konsultacje dotyczące wyboru szkoły oraz pomoc w wypełnieniu podania.
Justyna Pilarczyk -doradca zawodowy
baner-zaproszenie-na-pokaz

Maj 18th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Przyłbice, maseczki, płyny dezynfekujące a teraz ekrany – tak poradnia jest przygotowana na kolejne znoszenie obostrzeń.
Od dziś, czyli 18 marca MEN nowym rozporządzeniem wprowadziło możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię WWR w trybie stacjonarnym.
Przypominamy, że od 6 maja br. poradnia wznowiła działalność diagnostyczną na potrzeby orzekania.
Teraz przygotowuje się do prowadzenia specjalistycznych zajęć w kontakcie bezpośrednim przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.
To ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne dlatego bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych powrotem, o wyrozumiałość i cierpliwość.

Maj 11th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Przypominamy, że od dnia 6 maja 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu wznowiła częściowo swoją działalność.
Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo wprowadzono zmienione zasady przyjęć bezpośrednich:

  1. W pierwszej kolejności wznawiane są sprawy związane z wydawaniem orzeczeń i opinii WWR.

  2. Wszystkie wizyty odbywają się po wcześniejszym telefonicznym przeprowadzeniu wywiadu wstępnej kwalifikacji, ustaleniu terminu wizyty i określeniu czasu jej trwania.

  3. Klientów obowiązuje noszenie maseczki i dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczeń poradni.

  4. Zmienione zostały godziny otwarcia poradni – od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:30.

Podjęte ograniczania są niezbędne ze względów bezpieczeństwa więc bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.

Środki do dezynfekcji

Maj 11th, 2020 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
96577892_576941886570684_3869090884528111616_n

Tym razem Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego doposażyło poradnię w środki dezynfekcji. Bardzo dziękujemy.

IMG-20200507-WA0001

Właśnie odebraliśmy przesłony z pleksi, z których wykonane zostaną ekrany na biurka do gabinetów specjalistycznych. Pomysł powstał wczoraj i już został zrealizowany! Było to możliwe dzięki: wrażliwości, wielkiej empatii, niewyczerpanej chęci pomagania innym, takich osób jak pan Jacek Kawałek – nauczyciel informatyki i pani Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza …
Read more

IMG-20200507-WA0000

Pan Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski przekazał dla pracowników poradni przyłbice wydrukowane w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Poradnia serdecznie dziękuje!  

Maj 5th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Szanowni Państwo,

od dnia 6 maja 2020r., jak już informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie, nasza poradnia wznawia częściowo działalność w trybie stacjonarnym – w bezpośrednim kontakcie z klientem.

W pierwszej kolejności wznowione zostaną przyjęcia diagnostyczne niezbędne do realizacji zadań poradni związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, spełniania obowiązku nauki poza szkołą.

W związku z tym pracownicy przeprowadzili analizę spraw rozpoczętych lub zgłoszonych przed zawieszeniem zajęć poradni.

Kadra zarządzająca dokonała ich triażu na 3 tryby:

  1. pilny,

  2. przyspieszony,

  3. planowy.

Sprawy pilne zostały przekazane do załatwienia przez specjalistów w pierwszej kolejności. Każde umówienie wizyty w poradni jest poprzedzane kontaktem telefonicznym specjalisty prowadzącego daną sprawę z klientem celem przeprowadzenia wywiadu pod kątem epidemiologicznym, poinformowania o zasadach bezpiecznego przyjęcia oraz terminie wizyty.

Podejmowane w pierwszej kolejności działania diagnostyczne umożliwią uzyskanie dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia i objęcia dzieci/uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Kolejnym etapem wznawianych działań poradni będzie prowadzenie indywidualnej trapii, doradztwa zawodowego oraz doradztwa rodzinnego.

Z uwagi na stan epidemii obowiązują w poradni zasady i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że niektóre zadania nadal są wykonywane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. zajęcia w ramach działającego przy poradni Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Maj 4th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Miło jest nam poinformować, że od środy 6 maja 2020r. wznawiamy częściowo działalność.
Pamiętając wciąż o istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym obowiązywać będą inne zasady korzystania z działań pomocowych naszej poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo.
Zasady te zamieścimy w kolejnym komunikacie.
Tymczasem pracownicy przegotowują się do pracy w przyłbicach i maseczkach. Te pierwsze pozyskaliśmy dzięki uprzejmości pana Tomasza Królikowskiego – Prorektora Politechniki Koszalińskiej zaś maseczki osobiście uszyła Barbara Wolańska – dyrektor naszej poradni.

 

Połączeone

Maj 2nd, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Podziękowanie łącznie v 3