maj 9th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne

W czwartek 26 kwietnia 2018 roku w Poradni Psychologiczno–Pedagogiczna w Kołobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń specjalistycznych.

W roku 2016 Poradnia pozyskała pomieszczenia z części likwidowanego Internatu Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego. 21 marca 2017 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych w wysokości 270.540,27 złotych w celu przebudowy i zmiany użytkowania pomieszczeń gospodarczych na gabinety specjalistyczne. Prace remontowe obejmowały: przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, CO, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i instalacji telemetrycznej. Zakupiono i wykonano nowe meble do gabinetów.

Urządzono sale do integracji sensorycznej, tyfloterapii oraz neuroterapii, które wymagały zakupu profesjonalnych urządzeń. Całość inwestycji wraz z wyposażeniem to koszt 311.539,00 złotych, który został sfinansowany przez Powiat Kołobrzeski. Pozyskane pomieszczenia, czyli 5 gabinetów specjalistycznych na parterze budynku są przeznaczone na diagnozę i terapię przede wszystkim dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Tutaj także objęte zostaną pomocą dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem w ramach powołanego od grudnia 2017 roku przy naszej poradni Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Oficjalnego otwarcia nowych pomieszczeń dokonał Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski w towarzystwie Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Antoniego Szarmacha i Pawła Adamczaka oraz Dyrektor Poradni Elżbiety Wąsowskiej.

Źródło:
Powiat Kołobrzeski

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.