ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA ROK 2023

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu oraz wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy zaprasza do składania ofert w zakresie:

 • Dietetyk
 • Neurlogopeda

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW oraz BIP poradni.
Termin składania ofert mija 15 marca 2023r. o godz. 15:00

Szczegółowe informacje:

Informacja o wyniku naboru – „Za życiem” na rok 2023:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA ROK 2023

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu oraz wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy zaprasza do składania ofert w zakresie:

 • Terapia – komunikacja alternatywna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Tomatisa
 • Terapia ręki
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Logopeda
 • Lekarz
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapia
 • Terapia BFB/EEGBFB
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Terapia behawioralna
 • Dietetyk
 • Dogoterapia
 • Hipoterapia

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW oraz BIP poradni.
Termin składania ofert mija 16 stycznia 2023r. o godz. 10:00

Szczegółowe informacje:

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+