Informacja o wyniku naboru – „Za życiem” na rok 2024:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA ROK 2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu pełniąca rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) zaprasza do składania ofert w zakresie:

 • Terapii czaszkowo-krzyżowa
 • Tlenoterapii
 • Aquakinezoterapii funkcjonalnej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW oraz BIP poradni.
Termin składania ofert mija 29 marca 2024r. o godz. 15:00

Szczegółowe informacje:

Informacja o wyniku naboru – „Za życiem” na rok 2024:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA ROK 2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu pełniąca rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) zaprasza do składania ofert w zakresie:

 • Usług Psychologa – terapia systewmoa
 • Terapii czaszkowo-krzyżowa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW oraz BIP poradni.
Termin składania ofert mija 27 lutego 2024r. o godz. 15:00

Szczegółowe informacje:

Informacja o wyniku naboru – „Za życiem” na rok 2024:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” NA ROK 2024

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu pełniąca rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) zaprasza do składania ofert w zakresie:

 • Terapii komunikacji alternatywnej (AAC)
 • Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Terapii Tomatisa
 • Terapii ręki
 • Terapii Psychologicznej
 • Terapii Pedagogicznej
 • Terapii Logopedycznej
 • Usług Lekarskich
 • Terapii Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapii
 • Terapii BFB/EEGBFB
 • Terapii czaszkowo-krzyżowa
 • Terapii behawioralna
 • Terapii metodą Kid’s Skulls
 • Terapii Metodą Krakowską
 • Usług pedagoga specjalnego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW oraz BIP poradni.
Termin składania ofert mija 5 stycznia 2024r. o godz. 15:00

Szczegółowe informacje:

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+