PREZENTACJA Udzielanie i organizowanie pomocy p p from pirat_kg

Zamiast rwać włosy z głowy – co może zrobić rodzic, gdy dziecko wagaruje Na pewno warto uważniej przyglądać się swojemu dziecku, poświęcić mu więcej czasu i utrzymywać stały kontakt ze szkołą. Niech pociecha ma świadomość, że masz rękę na pulsie i nie tylko wiesz, jak wygląda wychowawca, ale też jesteś z nim w stałym kontakcie. …
Read more

Jeżeli nie zrobiła tego rodzina… To szkoła musi…Wyposażyć dziecko w korzenie…Aby mogło stanąć mocno i rosnąć… Wyposażyć dziecko w skrzydła… Aby mogło wznieść się w powietrze. Połamane korzenie i okaleczone skrzydła niweczą nadzieję. A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dokonać tego, co niemożliwe. J.J. McWhirter Ponad dwa miesiące temu …
Read more

Już niedługo nadchodzi czas egzaminów. Dla jednych ta sytuacja jest wyzwaniem, dla innych wiąże się z olbrzymim napięciem, które dezorganizuje ich działanie. Aby jak najlepiej zaprezentować swoje możliwości i umiejętności podczas tej trudnej próby potrzebne jest odpowiednie przygotowanie naszego ciała i umysłu. Poprzedni artykuł dotyczył tego, jak zorganizować proces uczenia się, w dzisiejszym natomiast znajdzie …
Read more

Już niedługo nadchodzi czas egzaminów. Dla jednych ta sytuacja jest wyzwaniem, dla innych wiąże się z olbrzymim napięciem, które dezorganizuje ich działanie. Aby jak najlepiej zaprezentować swoje możliwości i umiejętności podczas tej trudnej próby potrzebne jest odpowiednie przygotowanie naszego ciała i umysłu. W dzisiejszym artykule znajdzie się kilka słów na temat tego, jak zorganizować proces …
Read more

Cisza przed burzą

Marzec 9th, 2015 | Posted by admin in Porady - (0 Comments)

Każda faza rozwoju człowieka jest ważna, nie sposób ominąć żadnej z nich. Takim, istotnym etapem jest również czas przed „właściwym” okresem dojrzewania. Dlatego proponuję bliżej przyjrzeć się trudnościom z jakimi mogą borykać się dzieci w tym czasie. Lepsze zrozumienie jest szczególnie ważne ze względu na to co je czeka „tuż za rogiem”, czyli w okresie …
Read more

Niebezpieczne słowa. Część II

Marzec 9th, 2015 | Posted by admin in Porady - (0 Comments)

W poprzedniej części przytoczyłam obserwacje poczynione w trakcie badań nad kształtowaniem zachowań a związane z etykietowaniem. Rozważania doprowadziły do pytania- czy sposób, w jaki rodzic myśli o dziecku i co do niego mówi, może mieć wpływ na to, jak dziecko myśli o sobie, oraz na jego zachowanie? Badania udowadniają, że stosując pozytywny dobór słów i …
Read more

Niebezpieczne słowa. Część I

Marzec 9th, 2015 | Posted by admin in Porady - (0 Comments)

Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni- dzieci, wychowankowie, rośli w przekonaniu, że są ludźmi pracowitymi, uprzejmymi, mądrymi, zaradnymi, samodzielnymi… Aby to osiągnąć stosujemy różne narzędzia wychowawcze, między innymi etykietowanie. Mechanizm tego zjawiska jest prosty: słysząc określoną opinię na swój temat, człowiek zaczyna nieświadomie postrzegać siebie zgodnie z nią i postępować w sposób, który do …
Read more

Debiut szkolny. Część II

Marzec 9th, 2015 | Posted by admin in Porady - (0 Comments)

Jak to się dzieje, że niektórzy uczniowie rozpoczynając naukę w szkole bardziej niż inni przeżywają trudności z rozstaniem z rodzicami. Trudno im się podporządkować regułom życia w klasie, poznawać kolegów i radzić sobie z napięciami. Analiza literatury wykazała, że istnieją dwie grupy czynników mogących wpływać na poziom zdolności przystosowawczych dziecka. Grupę pierwszą stanowią czynniki wrodzone. …
Read more

Debiut szkolny. Część I

Marzec 9th, 2015 | Posted by admin in Porady - (0 Comments)

Z badań nad adaptacją siedmiolatków do szkoły wynika, iż większość dzieci cieszy się, że rozpocznie naukę. Status pierwszoklasisty kojarzy im się z innymi, odpowiedzialnymi obowiązkami, oraz przejściem w bardziej dojrzały etap życia. Zadowolenie to wynika z uczenia się czytania i pisania, nawiązywania nowych relacji rówieśniczych, ale też związane jest z atrybutami zewnętrznymi- dumą z noszenia …
Read more