Kwiecień 14th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne

KOMUNIKAT

Przedłużony zostaje okres zawieszenia prowadzenia bezpośrednich zajęć  z nieletnimi klientami poradni na czas oznaczony od 15 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020.

Specjaliści pełnią dyżury w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania poradni:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30 pod numerem tel. poradni: 94 35-454-47

oraz w ramach pracy zdalnej dyżury specjalistów:

 • psycholog Kinga Podgórska-Łoś pod numerem tel.: 603-350-104:
  • Poniedziałek – 14:00 – 18:00
  • Wtorek – 10:00 – 16:00
  • Środa – 7:30 – 11:30
  • Czwartek – 7:30 – 9:30
  • Piątek – 8:00 – 12:00
 • psycholog Barbara Solik pod numerem tel. podanym przez poradnię:
  • Poniedziałek – 8:00 – 12:00
  • Wtorek – 14:00 – 18:00
  • Środa – 8:00 – 12:00
  • Czwartek – 14:00 – 18:00
  • Piątek – 8:00 – 12:00
 • psycholog Violetta Podsiadła-Kabacińska pod numerem tel. podanym przez poradnię:
  • Poniedziałek – 9:00 – 13:00
  • Wtorek – 12:00 – 16:00
  • Środa – 14:00 – 18:00
  • Czwartek – 7:30 – 11:30
  • Piątek – 8:00 – 12:00

Dyżury telefoniczne mają na celu w szczególności:

 1. zapewnianie klientom możliwości specjalistycznego wsparcia w ramach interwencji kryzysowej,

 2. udzielanie porad, informacji, zaleceń, instruktaży w innych sprawach,

 3. omawianie wcześniej wykonanych badań i pomocy w złożeniu w formie elektronicznej lub korespondencyjnej wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia.

Ponadto specjaliści świadczą pracę poprzez prowadzenie zdalnych form wsparcia dla dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.