Maj 5th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne

Szanowni Państwo,

od dnia 6 maja 2020r., jak już informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie, nasza poradnia wznawia częściowo działalność w trybie stacjonarnym – w bezpośrednim kontakcie z klientem.

W pierwszej kolejności wznowione zostaną przyjęcia diagnostyczne niezbędne do realizacji zadań poradni związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, spełniania obowiązku nauki poza szkołą.

W związku z tym pracownicy przeprowadzili analizę spraw rozpoczętych lub zgłoszonych przed zawieszeniem zajęć poradni.

Kadra zarządzająca dokonała ich triażu na 3 tryby:

  1. pilny,

  2. przyspieszony,

  3. planowy.

Sprawy pilne zostały przekazane do załatwienia przez specjalistów w pierwszej kolejności. Każde umówienie wizyty w poradni jest poprzedzane kontaktem telefonicznym specjalisty prowadzącego daną sprawę z klientem celem przeprowadzenia wywiadu pod kątem epidemiologicznym, poinformowania o zasadach bezpiecznego przyjęcia oraz terminie wizyty.

Podejmowane w pierwszej kolejności działania diagnostyczne umożliwią uzyskanie dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia i objęcia dzieci/uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Kolejnym etapem wznawianych działań poradni będzie prowadzenie indywidualnej trapii, doradztwa zawodowego oraz doradztwa rodzinnego.

Z uwagi na stan epidemii obowiązują w poradni zasady i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że niektóre zadania nadal są wykonywane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. zajęcia w ramach działającego przy poradni Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.