„Na dobry początek”

wrzesień 19th, 2016 | Posted by admin in Aktualności

Zajęcia grupowe skierowane dla dzieci 6-7 letnich, które nie osiągnęły dojrzałości szkolnej.
Celem programu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych oraz wyrobienie wła¬ściwej motywacji do nauki, a także zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjo¬nalnych.

Osoby prowadzące: Joanna Rosiak – psycholog, Edyta Pękul – pedagog

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.