Bez-nazwy

Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia tych umiejętności. Trening obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych: Zawieranie i podtrzymywanie znajomości. Aktywne słuchanie. Zadawanie pytań. Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE. Inicjowanie rozmowy, …
Read more