slider_2

Zagrożenie epidemiczne nie pozostawia wyboru: musimy zrezygnować z kontaktów społecznych, a potrzeba obcowania z drugim człowiekiem pozostaje i nie można jej zneutralizować żadną kwarantanną. Dzieci są w tej sytuacji szczególnie poszkodowane: nie kontaktują się z innymi ludźmi poprzez pracę, nie mają kont na Facebooku (przynajmniej te mniejsze), nie dysponują wreszcie zasobami intelektualnymi dorosłych, żeby dostrzec …
Read more

Bez-nazwy

Dzieci mogą, podobnie jak dorośli, doświadczać różnych form lęku przed koronawirusem. Mogą, ale nie muszą. Zależy to od szeregu czynników, z których kluczowe znaczenie mają temperament, sposób opisywania epidemii w domu czy wreszcie postawy osób z najbliższego otoczenia. Jeżeli zaobserwują Państwo przejawy lęku w spontanicznych wypowiedziach dziecka czy też skłoni do tego obserwacja zachowania, proponujemy …
Read more

slider

Myślę, że każdy z nas w obecnej sytuacji miewa chwile, kiedy jest nadmiernie obciążony i zestresowany. Obowiązki domowe, praca zdalna, lekcje online, itp. to czynniki stresogenne. Kiedy potrafimy rozpoznać, to co nas stresuje już zmniejszamy wpływ tych czynników na nas. Dzieje się tak dzięki samoregulacji, czyli odpowiedzi autonomicznego układu nerwowego na stres. Samoregulacja pozwala odzyskać …
Read more