201807090851_0001

Pragniemy poinformować, że nasza Poradnia wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego. W ramach podjętych działań na tablicach ogłoszeniowych na korytarzach Poradni zostały zawieszone plakaty informujące o akcji, przeprowadzono szkolenie z tego zakresu dla pracowników, opracowano ulotki informacyjne. Nasza praca w ramach …
Read more

Nabór na wolne stanowiska pracy

lipiec 13th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Aktualne oferty pracy:

W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu pracuje w godzinach 7:30 – 15:30. Specjaliści Poradni pracują w tym okresie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram pracy w wakacje 2018 - 1

Harmonogram pracy w wakacje 2018 - 2

lipiec 9th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Życzenia z okazji rozpoczęcia wakacji

lipiec 9th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

201807090851_0001

DSC_6057

W piątek 29 czerwca 2018 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Elżbiety Wąsowskiej Dyrektor Poradni, która kończy pełnienie funkcji dyrektora, w związku z przejściem na emeryturę. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Pani Elżbieta Wąsowska zakończy pełnienie funkcji dyrektora poradni, w związku z przejściem na emeryturę. W poradni Pani Elżbieta …
Read more

RODO

maj 28th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 9, 78-100 Kołobrzeg.

 2. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w ramach działalności statutowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.

 3. Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i upoważnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych prawem.

 7. Przysługuje Państwu prawi wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

 8. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora danych. Mogą się państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel. (94)35-454-47 lub mailowo: poradniakg@post.pl.Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niże przewidziano przepisami prawa,

 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

rs1

I nasza poradnia tam była – „Jak wspieramy dzieci i rodziców” przedstawiła.

plakat warsztaty dla mamy i taty 2018 na duzy format

Z przyjemnością informujemy, że 19 maja nasza Poradnia organizuje po raz kolejny „Wiosenne warsztaty dla mamy i taty”. Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów młodszych dzieci. Będziecie Państwo mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci oraz jak pozytywnie wpływać na ich rozwój w codziennych sytuacjach. Zachęcamy rodziców dzieci przygotowujących się do szkoły, aby skorzystali m. in. z przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy swoich pociech, gdyż prawidłowe działanie tych funkcji jest jednym z głównych warunków poradzenia sobie w edukacji szkolnej.

plakat warsztaty dla mamy i taty 2018 na duzy format

slider

Od marca b.r. na terenie naszej Poradni istnieje możliwość przeprowadzenia wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci testem „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”. Jest to metoda diagnostyczna opierająca się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat, a w przypadku dzieci z …
Read more

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o zastosowanie się do zasad:

 • Przyjść do Poradnia dokładnie na umówioną godzinę (nie wcześniej i nie później).
+