Author Archives: admin

Spotkania pierwszego stopnia

październik 11th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
inline

W miniony piątek nasza poradnia gościła w swoich progach uczniów klas humanistyczno-psychologicznych z Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu. Klasy o tym profilu kołobrzeska poradnia obejmuje patronatem. Młodzież wraz z opiekunami i koordynatorem współpracy panią pedagog Małgorzatą Rogożą mieli możliwość zapoznania się z działalnością poradni, jej pracownikami i bazą lokalową. Spotkanie było …
Read more

Tydzień Świadomości Dysleksji

październik 4th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
20161001_100232

W ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu organizowała, jak co roku, Dzień Otwarty. W sobotę, tj. 01.10.2016r. od godz. 8.00 odbywały się konsultacje i porady ze specjalistami, wykonywano badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy. Można było ocenić ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci młodszych. Dla rodziców odbyło się spotkanie nt.: „Jak …
Read more

Zajęcia integracyjne

wrzesień 22nd, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
resized_20160922_162510

Justyna Pilarczyk pedagog, socjoterapeuta oraz Barbara Solik psycholog przeprowadziły dzisiaj zajęcia integracyjne w klasie humanistyczno-psychologicznej w Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu objęła honorowy patronat nad tymi klasami.

Sensomotoryczna terapia widzenia

wrzesień 19th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
slider_2

Zajęcia skierowane są dla dzieci z zaburzeniami motoryki gałek ocznych, w tym mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Mają na celu usprawnianie motoryki gałek ocznych i mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowe postrzeganie oraz innych funkcji wzrokowych, które są niezbędne by opanować podstawowe umiejętności szkolne. Prowadząca: Edyta Pękul – tyflopedagog

„Na dobry początek”

wrzesień 19th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
kv_12132

Zajęcia grupowe skierowane dla dzieci 6-7 letnich, które nie osiągnęły dojrzałości szkolnej. Celem programu jest wyrównywanie deficytów rozwojowych w zakresie funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych oraz wyrobienie wła¬ściwej motywacji do nauki, a także zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjo¬nalnych. Osoby prowadzące: Joanna Rosiak – psycholog, Edyta Pękul – pedagog

„IDZIE ZUCH”

wrzesień 19th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
slider

TRWA NABÓR NA ZAJĘCIA EDUKACYJNO- RUCHOWE Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ „IDZIE ZUCH” DLA DZIECI 4 i 5 LETNICH Głównym celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzą: Violetta Podsiadła-Xu- neurologopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta NDT Bobath oraz Edyta Pękul- oligofrenopedagog, tyflopedagog.

Zaczynamy!

wrzesień 19th, 2016 | Posted by admin in Ważne - (0 Comments)

Zaczynamy Przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 6 lat do Dziecięcej Grupy Terapeutycznej. Dla kogo przeznaczone są zajęcia? dla dzieci nieśmiałych, lękowych dla dzieci mających kłopoty w komunikacji z otoczeniem dla dzieci, które potrzebuję pomocy w wyrażaniu siebie Zajęcia będą prowadzone metodami terapii poprzez zabawę i sztukę przez psychologa, arteterapeutę Beatę Kalinowską

Dzień otwarty

wrzesień 16th, 2016 | Posted by admin in Ważne - (0 Comments)

Razem można więcej

wrzesień 7th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
Bez-nazwy

Już po raz kolejny ruszamy z edycją zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych „Razem można więcej”. Zajęcia adresowane są dla młodzieży z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych oraz tych mających problemy w relacjach rówieśniczych. Prowadzącymi zajęcia są: p. Justyna Pilarczyk – pedagog, socjoterapeuta oraz p. Barbara Solik – psycholog.

JA+TY=MY

wrzesień 7th, 2016 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
slider

W bieżącym roku szkolnym będą realizowane zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych „Ja + Ty = My”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z trudnościami o funkcjonowaniu społecznym. Prowadzącymi zajęcia są p. Kinga Podgórska-Łoś – psycholog, socjoterapeuta i p. Karolina Wieczorek – pedagog, socjoterapeuta.