2b

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz I LO z OD w Kołobrzegu już po raz kolejny zorganizowali Ogólnopowiatowe Badanie Predyspozycji Zawodowych młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych. Badania miały na celu określenie typu zawodowej osobowości uczniów oraz wskazanie grupy zawodów, w których dane cechy osobowości sprawdzą się najlepiej. Testy przeprowadzały doradczynie zawodowe z CIiPKZ w Koszalinie, PUP …
Read more