Wrzesień 19th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Plakat Dzień Świadomości Dysleksji 2018 PLAKAT NA STRONE

Oferta Poradni

Wrzesień 18th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)
slider

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu ofertę naszej poradni przygotowaną na nowy rok szkolny 2018/19.
Specjaliści poradni proponują takie formy zajęć, które w poprzednich latach cieszyły się zainteresowaniem odbiorców oraz te, które wynikały z Państwa oczekiwań i sugestii. Nasza oferta uwzględnia także zadania, do których wykonania jesteśmy delegowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kierunki polityki oświatowej państwa.
Katalog propozycji nie jest zamknięty. Istnieje też możliwość uwzględnienia takich działań, które służyć będą wyrównywaniu szans dostępności do naszych specjalistów przez wszystkie podmioty z rejonu działania naszej poradni.
Życząc miłej współpracy zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta

Dyrektor PP-P w Kołobrzegu
Barbara Wolańska

Nowy rok szkolny

Wrzesień 4th, 2018 | Posted by admin in Aktualności - (0 Comments)
20180831_092811

Szanowni Państwo! U progu nowego roku szkolnego, niezmiernie miło jest mi Państwa poinformować, że załoga naszej poradni, po urlopowej przerwie, jest wypoczęta i zmotywowana do wszechstronnego działania. Wieloaspektowe wspieranie dziecka, ucznia, rodzica i nauczyciela to nasz niezmienny cel, którego realizowanie daje nam ogromną satysfakcję. Jetem głęboko przekonana, że właśnie rozpoczęty rok szkolny będzie pełen wytężonej …
Read more

201807090851_0001

Pragniemy poinformować, że nasza Poradnia wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”, mającej na celu szerzenie wiedzy na temat mutyzmu wybiórczego. W ramach podjętych działań na tablicach ogłoszeniowych na korytarzach Poradni zostały zawieszone plakaty informujące o akcji, przeprowadzono szkolenie z tego zakresu dla pracowników, opracowano ulotki informacyjne. Nasza praca w ramach …
Read more

Nabór na wolne stanowiska pracy

Lipiec 13th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Aktualne oferty pracy:

W okresie wakacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu pracuje w godzinach 7:30 – 15:30. Specjaliści Poradni pracują w tym okresie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram pracy w wakacje 2018 - 1

Harmonogram pracy w wakacje 2018 - 2

Lipiec 9th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Życzenia z okazji rozpoczęcia wakacji

Lipiec 9th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

201807090851_0001

DSC_6057

W piątek 29 czerwca 2018 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Elżbiety Wąsowskiej Dyrektor Poradni, która kończy pełnienie funkcji dyrektora, w związku z przejściem na emeryturę. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku Pani Elżbieta Wąsowska zakończy pełnienie funkcji dyrektora poradni, w związku z przejściem na emeryturę. W poradni Pani Elżbieta …
Read more

RODO

Maj 28th, 2018 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 9, 78-100 Kołobrzeg.

  2. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w ramach działalności statutowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.

  3. Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i upoważnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych prawem.

  7. Przysługuje Państwu prawi wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

  8. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora danych. Mogą się państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel. (94)35-454-47 lub mailowo: poradniakg@post.pl.Jednocześnie zapewniamy, że:

  • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niże przewidziano przepisami prawa,

  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.