Kwiecień 27th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Na czas oznaczony od 27 kwietnia 2020 do 22 maja 2020r. przedłożony zostaje okres zawieszenia zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie. Jednocześnie przypominamy, że poradnia realizuje swoje działania w sposób zdalny.

Wszystkie informacje dotyczące pracy poradni (np. wydawania opinii, orzeczeń oraz  telepracy, telekonsultacji) można uzyskać pod numerem telefonu: 94 35 454 47 u dyżurujących specjalistów.

slider_2

Zagrożenie epidemiczne nie pozostawia wyboru: musimy zrezygnować z kontaktów społecznych, a potrzeba obcowania z drugim człowiekiem pozostaje i nie można jej zneutralizować żadną kwarantanną. Dzieci są w tej sytuacji szczególnie poszkodowane: nie kontaktują się z innymi ludźmi poprzez pracę, nie mają kont na Facebooku (przynajmniej te mniejsze), nie dysponują wreszcie zasobami intelektualnymi dorosłych, żeby dostrzec …
Read more

Kwiecień 23rd, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

Targi Edukacyjne 2020(2)-001

Targi Edukacyjne 2020(2)-002

Bez-nazwy

Dzieci mogą, podobnie jak dorośli, doświadczać różnych form lęku przed koronawirusem. Mogą, ale nie muszą. Zależy to od szeregu czynników, z których kluczowe znaczenie mają temperament, sposób opisywania epidemii w domu czy wreszcie postawy osób z najbliższego otoczenia. Jeżeli zaobserwują Państwo przejawy lęku w spontanicznych wypowiedziach dziecka czy też skłoni do tego obserwacja zachowania, proponujemy …
Read more

Ciekawostki o głosie ludzkim

Kwiecień 22nd, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Logopeda radzi - (0 Comments)
kv_12132

Ciekawostki o głosie ludzkim Aneta Łastik w swojej pracy „Poznaj swój głos…” proponuje zastanowić się nad niektórymi powiedzeniami dotyczącymi głosu i poszukać zawartej w nich głębokiej prawdy psychologicznej. Oto kilka z nich wraz z przykładami ich interpretacji: głos uwiązł w gardle = nie wolno mi wyrażać tego, co czuję, boję się, zabrać głos w jakiejś …
Read more

slider

Myślę, że każdy z nas w obecnej sytuacji miewa chwile, kiedy jest nadmiernie obciążony i zestresowany. Obowiązki domowe, praca zdalna, lekcje online, itp. to czynniki stresogenne. Kiedy potrafimy rozpoznać, to co nas stresuje już zmniejszamy wpływ tych czynników na nas. Dzieje się tak dzięki samoregulacji, czyli odpowiedzi autonomicznego układu nerwowego na stres. Samoregulacja pozwala odzyskać …
Read more

Bez-nazwy

Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania. Naturalny trening społeczny to przede wszystkim doświadczenia społeczne czy rodzinne. Każda codzienna sytuacja jest możliwością do doskonalenia tych umiejętności. Trening obejmuje 10 podstawowych umiejętności społecznych: Zawieranie i podtrzymywanie znajomości. Aktywne słuchanie. Zadawanie pytań. Mówienie NIE – odmawianie oraz akceptowanie czyjegoś NIE. Inicjowanie rozmowy, …
Read more

Kwiecień 14th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

KOMUNIKAT

Przedłużony zostaje okres zawieszenia prowadzenia bezpośrednich zajęć  z nieletnimi klientami poradni na czas oznaczony od 15 kwietnia 2020 do 26 kwietnia 2020.

Specjaliści pełnią dyżury w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania poradni:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30 pod numerem tel. poradni: 94 35-454-47

oraz w ramach pracy zdalnej dyżury specjalistów:

 • psycholog Kinga Podgórska-Łoś pod numerem tel.: 603-350-104:
  • Poniedziałek – 14:00 – 18:00
  • Wtorek – 10:00 – 16:00
  • Środa – 7:30 – 11:30
  • Czwartek – 7:30 – 9:30
  • Piątek – 8:00 – 12:00
 • psycholog Barbara Solik pod numerem tel. podanym przez poradnię:
  • Poniedziałek – 8:00 – 12:00
  • Wtorek – 14:00 – 18:00
  • Środa – 8:00 – 12:00
  • Czwartek – 14:00 – 18:00
  • Piątek – 8:00 – 12:00
 • psycholog Violetta Podsiadła-Kabacińska pod numerem tel. podanym przez poradnię:
  • Poniedziałek – 9:00 – 13:00
  • Wtorek – 12:00 – 16:00
  • Środa – 14:00 – 18:00
  • Czwartek – 7:30 – 11:30
  • Piątek – 8:00 – 12:00

Dyżury telefoniczne mają na celu w szczególności:

 1. zapewnianie klientom możliwości specjalistycznego wsparcia w ramach interwencji kryzysowej,

 2. udzielanie porad, informacji, zaleceń, instruktaży w innych sprawach,

 3. omawianie wcześniej wykonanych badań i pomocy w złożeniu w formie elektronicznej lub korespondencyjnej wniosków o wydanie opinii lub orzeczenia.

Ponadto specjaliści świadczą pracę poprzez prowadzenie zdalnych form wsparcia dla dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli.

Kwiecień 10th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)

zyczenia

Kwiecień 5th, 2020 | Posted by admin in Aktualności | Ważne - (0 Comments)
Ostatnie dni sprawiają, że bardziej niż kiedykolwiek dostrzegamy pozytywy internetu! Pracujemy zdalnie, mamy dostęp do bieżących informacji, jesteśmy w kontakcie z bliskimi.
Z drugiej strony nadmiarowe korzystanie z sieci wciąż pozostaje zagrożeniem, DLA DZIECI I CAŁEJ RODZINY!

Nadużywanie urządzeń ekranowych powoduje, że:

 • nie siadamy razem do stołu,
 • nie rozmawiamy,
 • nie słuchamy siebie wzajemnie.

DOMOWE ZASADY EKRANOWE pomogą to zmienić i zadbać o balans aktywności online i offline.

Znajdźcie czas na rozmowę o nich:

domowe_zasady_ekranowe_infografika-scaled